והיא שעמדה, והיא שעמדה
לאבותינו ולנו
והיא שעמדה והיא שעמדה
לאבותינו ולנו

V'hi she'amdah, v'hi she'amdah
Lavoteynu v'lanu
V'hi she'amdah, v'hi she'amdah
​Lavoteynu v'lanu

This has sustained our ancestors and us:

 שלא אחד בלבד
עמד עלינו לכלותינו

Shelo ekhad bilvad
Amad aleynu l'khaloteynu

Not just one tyrant alone has stood against us to destroy us

 אלא שבכל דור ודור
עומדים עלינו לכלותינו

Ela sheb'khol dor vador
Omdin aleynu l'khaloteynu

But in every generation they have stood against us to destroy us

והקדוש ברוך הוא
מצילנו מידם

V'ha-kadosh barukh hu
Matzileyny mi-yadam.

But the Holy One, Blessed be He, delivered us from their grasp.


haggadah Section: -- Exodus Story
Source: Traditional