בָרוךְ אַתָה יי אֱלֹהֵינו מֶלֶךְ הָעוֹלָם בוֹרֵא פְרִי הַגָפֶן.


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu
Source: Unkown