מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּֽיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילות

Ma nishtana halaila hazeh mikol haleilot?

Why is this night different from all other nights?

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכלין חָמֵץ וּמַצָּה  הַלַּֽיְלָה הַזֶּה כֻּלּוֹ מצה  

Shebichol haleilot anu ochlin chameitz u-matzah. Halaila hazeh kulo matzah.

On all other nights we eat both leavened bread and matzah.
Tonight we only eat matzah.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכְלִין שְׁאָר יְרָקוֹת הַלַּֽיְלָה הַזֶּה מָרוֹר

Shebichol haleilot anu ochlin shi’ar yirakot haleila hazeh maror.

On all other nights we eat all kinds of vegetables,
but tonight we eat bitter herbs.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אֵין אָֽנוּ מַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּֽעַם אחָת  הַלַּֽיְלָה הַזֶּה שְׁתֵּי פְעמים

Shebichol haleilot ain anu matbilin afilu pa-am echat. Halaila hazeh shtei fi-amim.

On all other nights we aren’t expected to dip our vegetables one time.
Tonight we do it twice.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכְלִין בֵּין יוֹשְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין.  :הַלַּֽיְלָה הַזֶּה כֻּלָּֽנוּ מְסֻבין

Shebichol haleilot anu ochlin bein yoshvin uvein m’subin. Halaila hazeh kulanu m’subin.

On all other nights we eat either sitting normally or reclining.
Tonight we recline.


haggadah Section: -- Four Questions