יָכוֹל מֵראֹש חדֶֹש, תַלְמוד לוֹמַר בַיוֹם הַהוא, אִי בַיוֹם הַהוא יָכוֹל מִבְעוֹד יוֹם, תַלְמוד לוֹמַר בַעֲבור זֶה - בַעֲבור זֶה לֹא אָמַרְתִי אֶלָא בְשָעָה שֶיֵש מַצָה ומָרוֹר מֻנָחִים לְפָנֶיךָ. מִתְחִלָה עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה הָיו אֲבוֹתֵינו, וְעַכְשָיו קֵרְבָנו הַמָקוֹם לַעֲבדָֹתוֹ, שֶנֶאֱמַר: וַיאֹמֶר יְהוֹשֻעַ אֶל כָל הָעָם, כהֹ אָמַר יי אֱלֹהֵי יִשְרָאֵל : בְעֵבֶר הַנָהָר יָשְבו אֲבוֹתֵיכֶם מֵעוֹלָם, תֶרַח אֲבִי אַבְרָהָם וַאֲבִי נָחוֹר, וַיַעַבְדו אֱלֹהִים אֲחֵרִים. וָאֶקַח אֶת אֲבִיכֶם אֶת אַבְרָהָם מֵעֵבֶר הַנָהָר וָאוֹלֵךְ אוֹתוֹ בְכָל אֶרֶץ כְנָעַן, וָאַרְבֶה אֶת זַרְעוֹ וָאֶתֵן לוֹ אֶת יִצְחָק, וָאֶתֵן לְיִצְחָק אֶת יַעֲקבֹ וְאֶת עֵשָיו. וָאֶתֵן לְעֵשָו אֶת הַר שֵעִיר לָרֶשֶת אתֹוֹ, וְיַעֲקבֹ ובָנָיו יָרְדו מִצְרָיִם. בָרוךְ שוֹמֵר הַבְטָחָתוֹ לְיִשְרָאֵל, בָרוךְ הוא. שֶהַקָדוֹש בָרוךְ הוא חִשַב אֶת הַקֵץ, לַעֲשוֹת כְמוֹ שֶאָמַר לְאַבְרָהָם אָבִינו בִבְרִית בֵין הַבְתָרִים, שֶנֶאֱמַר: וַיאֹמֶר לְאַבְרָם, יָדעֹ תֵדַע כִי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְאֶרֶץ לֹא לָהֶם, וַעֲבָדום וְעִנו אתָֹם אַרְבַע מֵאוֹת שנה. וְגם אֶת הַגוֹי אֲשֶר יַעֲבדֹו דָן אָנכִֹי וְאַחֲרֵי כֵן יֵצְאו בִרְכֻש גָדוֹל.


haggadah Section: -- Exodus Story
Source: Unknown