ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

Baruch atah Adonai, Elohaynoo melech ha-olam, sheh’hech’ee-ya-noo v’kee-ye-ma-noo, v’hee-gee-a-noo la-z’man ha-zeh.

Praised are You, Lord our God, Whose presence fills the universe, Who has sanctified our lives through Your commandments and commanded us to kindle the festival lights.


haggadah Section: Introduction
Source: Haggadot.com