בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.

Blessed are You, Adonai our God, Sovereign of the universe, who creates the fruit of the vine.

Drink the second glass of wine!


haggadah Section: Maggid - Beginning