בְּכָל־דּוֹר וָדוֹר חַיָּב אָדָם לִרְאוֹת אֶת־עַצְמוֹ, כְּאִלּוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרָֽיִם

B’chol dor vador chayav adam lirot et-atzmo, k’ilu hu yatzav mimitzrayim.

In every generation, everyone is obligated to see themselves as though they personally left Egypt.

With each generation LGBTQIA+ Jews continue to struggle for the world to recognize our stories and the reality of our lives. With each generation queer people continue to struggle against the tides of transmisogyny, homophobia, transphobia, racism, and misogyny that seek to keep us on the furthest margins. We see our fellow dear family, both those already passed into the next life and those not yet born into this world, as they travel from the narrow straights towards freedom.

We call to G’d, who redeemed our ancestors from Egypt, and sing in joy that we were all able to reach this seder table together tonight. May we continue to reach future holidays in liberation and ease.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.

We praise God, Ruler of Everything, who creates the fruit of the vine.

Drink the second glass of wine!


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu
Source: Jayce Koester