בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל נְטִילַת יָדַיִם.

Baruj atah Adonai Eloheinu melej ha-olam, asher kidshanu bemitzvotav, vetzivanu al netilat yadaim.

Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, qué nos enseñas el camino a la santidad a través de tus mandamientos, ordenándonos lavarnos las manos.


haggadah Section: Rachtzah