Polish

Co sprawia, że ta noc różni się od wszystkich [innych] noce?

1) Na wszystkie noce musimy nawet nie włożymy raz, w tej nocy to dwukrotnie!

2) Na wszystkie noce jemy chametz lub matzah, i na tej nocy tylko matzah.

3) Na wszystkie noce jemy wszelkiego rodzaju warzywa, i na tej nocy maror!

4) Na wszystkie noce jemy posiedzenia pionowej lub geda oni, i na tej nocy wszyscy kimś!


haggadah Section: -- Four Questions
Source: http://hadassahsabo.wordpress.com/2009/03/26/mah-nishtanah-multilingually/