רַבִי יוֹסֵי הַגְלִילִי אוֹמֵר: מִנַיִן אַתָה אוֹמֵר שֶלָקו הַמִצְרִים בְמִצְרַים עֶשֶר מַכוֹת וְעַל הַיָם לָקו חֲמִשִים מַכוֹת ? בְמִצְרַים מַה הוא אוֹמֵר? וַיאֹמְרו הַחַרְטֻמִים אֶל פַרְעהֹ: אֶצְבַע אֱלֹהִים הִוא, וְעַל הַיָם מה הוא אוֹמֵר? וַיַרְא יִשְרָאֵל אֶת הַיָד הַגְדלָֹה אֲשֶר עָשָה יי בְמִצְרַים , וַיִירְאו הָעָם אֶת יי, וַיַאֲמִינו בַיי ובְמשֶה עַבְדוֹ. כַמָה לָקו בְאֶצְבַע? עֶשֶר מַכוֹת . אֱמוֹר מֵעַתָה : בְמִצְרַים לָקו עֶשֶר מַכוֹת וְעַל הַיָם לָקו חֲמִשִים מַכוֹת. רַבִי אֱלִיעֶזֲר אוֹמֵר: מִנַיִן שֶכָל מַכָה ומַכָה שֶהֵבִיא הַקָדוֹש בָרוךְ הוא עַל הַמִצְרִים בְמִצְרַיִם הָיְתָה שֶל אַרְבַע מַכוֹת? שֶנֶאֱמַר: יְשַלַח בָם חֲרוֹן אַפוֹ, עֶבְרָה וָזַעַם וְצָרָה, מִשְלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים. עֶבְרָה - אַחַת, וָזַעַם -שְתַיִם, וצְִרָה - שָלש, מִשְלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים - אַרְבַע. אֱמוֹר מֵעַתָה : בְמִצְרַים לָקו אַרְבָעִים מַכוֹת וְעַל הַיָם לָקו מָאתַיִם מַכוֹת. רַבִי עֲקִיבֶא אוֹמֵר: מִנַיִן שֶכָל מַכָה ומַכָה שהֵביִא הַקָדוֹש בָרוךְ הוא על הַמִצְרִים בְמִצְרַים הָיְתָה שֶל חָמֵש מַכוֹת ? שֶנֶאֱמַר: ישְִלַח בָם חֲרוֹן אַפוֹ, עֶבְרָה וָזַעַם וְצַָרָה, מִשְלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים . חֲרוֹן אַפוֹ- אַחַת,, עֶבְרָה - שְתַיִם, וָזַעַם - שָלוש, וְצָרָה - אַרְבַע, מִשְלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים - חָמֵש. אֱמוֹר מֵעַתָה : בְמִצְרַים לָקו חֲמִשִים מַכוֹת וְעַל הַיָם לָקו חֲמִשִים ומָאתַיִם מַכוֹת.


haggadah Section: -- Ten Plagues
Source: Unknown