עֹשֶׂה שָׁלום בִמְרומָיו, הוא יַעֲשֶׂה שָׁלום עָלֵינו וְעַל כָל. יִשְׂראַל. וְאִמְרו אָמֵן.

O-SEH SHA-LOM BI-M’RO-MAV, HU YA-A-SEH SHA-LOM A-LEI-NU V’AL KOL YIS-RA-EIL V’I-ME-RU, A-MEIN.


haggadah Section: Bareich