חֲסַל סִדור פֶסַח כְהִלְכָתוֹ, כְכָל מִשְפָטוֹ וְחֻקָתוֹ. כַאֲשֶר זָכִינו לְסַדֵר אוֹתוֹ. כֵן נִזְכֶה לַעֲשוֹתוֹ. זָךְ שוֹכֵן מְעוֹנָה, קוֹמֵם קְהַל עֲדַת מִי מָנָה. בְקָרוֹב נַהֵל נִטְעֵי כַנָה. פְדויִם לְצִיוֹן בְרִנָה.
לְשָנָה הַבָאָה בִירושַָלָיִם.


haggadah Section: Introduction