לְשָׁנָה הַבָּאָה בִּירוּשַָׁלָיִם

L'shana Haba'ah b'Y’rushalayim

Next Year in Jerusalem!


haggadah Section: Conclusion