בָרוךְ אַתָה יְיָ, אֱלֹהֵינו מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הַזָן אֶת הָעוֹלָם כֻלוֹ בְטובוֹ בְחֵן בְחֶסֶד ובְרַחֲמִים הוא נוֹתֵן לֶחֶם לְכָל בָשָר, כִי לְעוֹלָם חַסְדוֹ. ובְטובוֹ הַגָדוֹל תָמִיד לֹא חָסַר לָנו וְאַל יֶחְסַר לָנו מָזוֹן לְעוֹלָם וָעֶד. בַעֲבור שְמוֹ הַגָדוֹל כִי הוא אֵל זָן ומְפַרְנֵס לַכלֹ ומֵטִיב לַכלֹ ומֵכִין מָזוֹן לְכָל בְרִיוֹתָיו אֲשֶר בָרָא. בָרוךְ אַתָה יְיָ, הַזָן אֶת הַכלֹ

Sovereign God of the universe, we praise You: Your goodness sustains the world. You are the God of grace, love, and compassion, the Source of bread for all who live; for Your love is everlasting. In Your great goodness we need never lack for food; You provide food enough for all. We praise You, O God, Source of food for all who live.

עשֶֹה שָלוֹם בִמְרוֹמָיו הוא יַעֲשֶה שָלוֹם עָלֵינו וְעַל כָל יִשְרָאֵל, וְאִמְרו אָמֵן

May the Source of peace grant peace to us, to all Israel, and to all the world. Amen.

יְיָ עזֹ לְעַמוֹ יִתֵן יְיָ יְבָרֵךְ אֶת עַמוֹ בַשָלוֹם

May the Eternal grant strength to our people. May the Eternal bless our people with peace. Amen.

I am God - and I will redeem you with outstretched arms and mighty acts
— Exodus 6:6.

Prepare to drink the third 3.5 to 4.5 oz cup of sweet red wine (white only if you really have to); remembering the parting of the Sea of Reeds - crossing to freedom.

While drinking or eating this evening, liberally leaning to the left is a reminder of royalty from ancient times.

בְּרוּכָה אַתְּ יָהּ אֱלֹהֵינוּ רוּחַ הָעוֹלָם בּוֹרֵאת פְּרִי הַגָפֶן

Blessed are you, God, ruler of the universe: who creates the fruit of the vine.


haggadah Section: Bareich
Source: The Minimalist Haggadah by Jon Kessler