בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה.

Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech ha’olam, borei p’ri ha’adamah.

Blessed are You, Lord, our God, Ruler of the universe, who creates the fruit of the earth.


haggadah Section: Karpas
Source: haggadot.com