בקדש אנחנו לשתות יין זה 1לשתות זה התפילה שאנחנו אמרים על היין

ברוך אתה ה׳ א-להינו מלך העולם ברי הגפן


haggadah Section: Kadesh