הִנְנִי מוּכָן וּמְזוּמָּן לְקַיֵּם מִצְוַת כּוֹס רִאשׁוֹנָה מֵאַרְבַּע כּוֹסוֹת לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ.

Hin'ni muchan u-m'zuman l'kayem mitzvat kos rishonah m'arbah cosot l'shem yichud kudsha brich hu u-schinteh.

May my consumption of this first of four cups of wine create healing, effecting a unification between the Holy Blessed One and Shekhinah, God far beyond & God deep within.

The formula which invites one to perform a mitzvah for the sake of the unification of the Holy Blessed One and the Shekhinah (לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה) appears in a variety of places in traditional Jewish practice. Some say those words before putting on tefillin, or before counting the Omer. The Baal Shem Tov urged his followers to say those words before doing any mitzvah. 

When we read this little pre-prayer intention before each cup of wine, we invest our consumption with the hope that as we bless and drink, we will be able to effect a unification between the Kadosh Baruch Hu and the Shekhinah. Between the transcendent aspect of God which is beyond our ken, and the immanent aspect of God which is embodied in creation. Between divinity we can scarcely begin to comprehend, and divinity we experience in our daily lives.

These words presume that mitzvot have meaning, and that when we do them mindfully and with a whole heart, we have the capacity to impact the very being of God.


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu