זכר למקדש כהלל: כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קים. היה כורך פסח מצה ומרור ואוכל ביחד. לקים מה שנאמר: על מצות ומרורים יאכלהו.


haggadah Section: Koreich