הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי ויכל. כל דצריך ייתי ויפסח. השתא הכא. לשנה הבאה בארעא דישראל. השתא עבדי. לשנה הבאה בני חורין

Ha lachma anya di achalu avahatana b'ara d'Mitzrayim. Kal dichfin yeitei v'yeichul. Kal ditzrich yeitei v'yifsach. Hashata hacha, l'shanah haba'ah b'ara d'Yisrael. Hashata avdei. L'shana haba'ah b'nei chorin.

This is the bread of affliction that our ancestors ate in Egypt. Let all who are hungry come and eat. Let all who are in need come and celebrate Passover. Now we are here. Next year in the land of Israel. Now we are slaves. Next year we will be free.


haggadah Section: Maggid - Beginning
Source: http://menachemmendel.net/blog/ha-lachmah-anya-and-haggadah-translations/, https://www.youtube.com/watch?v=VYGHq_CyK-M