מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּֽיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילות

Ma nishtana halaila hazeh mikol haleilot?

Why is this night different from all other nights?

:שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכלין חָמֵץ וּמַצָּה  הַלַּֽיְלָה הַזֶּה כֻּלּוֹ מצה  

Shebichol haleilot anu ochlin chameitz u-matzah. Halaila hazeh kulo matzah.

On all other nights we eat both leavened bread and matzah. Tonight we only eat matzah.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכְלִין שְׁאָר יְרָקוֹת הַלַּֽיְלָה הַזֶּה מָרוֹר:

Shebichol haleilot anu ochlin shi’ar yirakot haleila hazeh maror.

On all other nights we eat all kinds of vegetables, but tonight we eat bitter herbs.

ֶ שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אֵין אָֽנוּ מַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּֽעַם אחָת  הַלַּֽיְלָה הַזֶּה שְׁתֵּי פְעמים:

Shebichol haleilot ain anu matbilin afilu pa-am echat. Halaila hazeh shtei fi-amim.

On all other nights we aren’t expected to dip our vegetables one time. Tonight we do it twice.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָֽנוּ אוֹכְלִין בֵּין יוֹשְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין.  :הַלַּֽיְלָה הַזֶּה כֻּלָּֽנוּ מְסֻבין:

Shebichol haleilot anu ochlin bein yoshvin uvein m’subin. Halaila hazeh kulanu m’subin.

On all other nights we eat either sitting normally or reclining. Tonight we recline.


haggadah Section: -- Four Questions
Source: traditional