.בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגָפֶן  Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech haolam, borei p’ri hagafen.  Praised are you, Adonai, our God, sovereign of the universe, who has created the fruit of the vine.


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu