Day, dayenu, day, dayenu, day, dayenu, dayenu, dayenu...

Ilu hotsi hotsianu, hotsianu mi-Mitzrayim, hotisanu mi-Mitzrayim, Dayenu Ilu natan natan lanu, natan lanu et ha-Shabbat, natan lanu et ha-Shabbat, Dayenu. Ilu natan natan lanu, natan lanu et ha-Torah, natan lanu et ha-Torah, Dayenu.


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu