Ilu hotzi hotzianu hotzianu mi’mitzrayim Hotzianu mi’mitzrayim dayenu

(If you had only brought us out of Mitzrayim – Dayenu!)

Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu Dai-yenu, Dai-yenu!

Ilu natan natan lanu natan lanu et ha'shabbat Natan lanu et ha'shabbat dayenu

(If you had only given us Shabbat – Dayenu!)

Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu Dai-yenu, Dai-yenu! Ilu natan natan lanu natan lanu et ha'torah Natan lanu et ha'torah dayenu

(If you had only given us the Torah – Dayenu!)

Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu, Dai-dai-yenu Dai-yenu, Dai-yenu


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu
Source: Song by The Maccabeats