כַמָה מַעֲלוֹת טוֹבוֹת לַמָקוֹם עָלֵינו!
אִלו הוֹצִיאָנו מִמִצְרַים, וְלֹא עָשָה בָהֶם שְפָטִים,
דַיֵינו.
אִלו עָשָה בָהֶם שְפָטִים, וְלֹא עָשָה בֵאלֹהֵיהֶם,
דַיֵינו.
אִלו עָשָה בֵאלֹהֵיהֶם, וְלֹא הָרַג אֶת בְכוֹרֵיהֶם,
דַיֵינו.
אִלו הָרַג אֶת בְכוֹרֵיהֶם, וְלֹא נָתַן לָנו אֶת
מָמוֹנָם, דַיֵינו.
אִלו נָתַן לָנו אֶת מָמוֹנָם, וְלֹא קָרַע לָנו אֶת הַיָם,
דַיֵינו.
אִלו קָרַע לָנו אֶת הַיָם, וְלֹא הֶעֱבֵירָנו בְתוֹכוֹ
בֶחָרָבָה, דַיֵינו.
אִלו הֶעֱבֵירָנו בְתוֹכוֹ בֶחָרָבָה, וְלֹא שְקַע צָרֵנו
בְתוֹכוֹ, דַיֵינו.
אִלו שִקַע צָרֵנו בְתוֹכוֹ, וְלֹא סִפֵק צָרְכֵנו במִדְבָר אַרְבָעִים שָנָה, דַיֵינו.
אִלו סִפֵק צָרְכֵנו במִדְבָר אַרְבָעִים שָנָה, וְלֹא הֶאֱכִילָנו אֶת הַמָן, דַיֵינו.
אִלו הֶאֱכִילָנו אֶת הַמָן, וְלֹא נָתַן לָנו אֶת הַשַבָת,
דַיֵינו.
אִלו נָתַן לָנו אֶת הַשַבָת, וְלֹא קֵרְבָנו לִפְנֵי הַר סִינַי,
דַיֵינו.
אִלו קֵרְבָנו לִפְנֵי הַר סִינַי, וְלֹא נַָתַן לָנו אֶת הַתוֹרָה
, דַיֵינו.
אִלו נַָתַן לָנו אֶת הַתוֹרָה, וְלֹא הִכְנִיסָנו לְאֶרֶץ יִשְרָאֵל,
דַיֵינו.
אִלו הִכְנִיסָנו לְאֶרֶץ יִשְרָאֵל, וְלֹא בָנָה לָנו אֶת בֵית הַבְחִירָה, דַיֵינו


haggadah Section: Introduction