Ono što čini ovu noć drugačija od svih [drugih] noći?

1) Na svim noćima mi ne treba potopiti čak jednom, na ovu noć mi to dvaput!

2) Na sva noćenja jedemo chametz ili matzah, a na ove noći samo matzah.

3) Na sve noći smo jesti bilo koje vrste povrća, a na ove noći maror!

4) Na sve noći jedemo ili zavaljen sjedi uspravno, a na ove noći svi smo poduprijeti!


haggadah Section: -- Four Questions
Source: http://hadassahsabo.wordpress.com/2009/03/26/mah-nishtanah-multilingually/