הא לחמא עניא- Ha Lachma Anya

Magid starts with Ha Lachma Anya. We invite anyone to come join us at our seder. 

Ha Lachma Anya is not said in Hebrew, like the rest of the Hagada. It is in Aramaic. Why is it in Aramaic?                 

1. One answer is that at the time, most people spoke Aramaic. We want to invite anyone who wants to come, and if the people do not understand, our invitation is pointless.                                                                                                    

2. Another answer is that Aramaic is the only language that the Malachim (Angels of G-d) don't understand. On the night of the Seder we are at such a high level of holiness, that we are talking straight to G-d himself, with no Angels in between.

We sing Ha Lachma Anya:

הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי ויכל. כל דצריך ייתי ויפסח. השתא הכא. לשנה הבאה בארעא דישראל. השתא עבדי. לשנה הבאה בני חורין

Ha lachma anya di achalu avahatana b'ara d'Mitzrayim. Kal dichfin yeitei v'yeichul. Kal ditzrich yeitei v'yifsach. Hashata hacha, l'shanah haba'ah b'ara d'Yisrael. Hashata avdei. L'shana haba'ah b'nei chorin.

This is the bread of affliction that our ancestors ate in the land of Egypt. Let all who are hungry come and eat. Let all who are in need come and celebrate Passover. Now we are here. Next year in the land of Israel. Now we are slaves. Next year we will be free.


haggadah Section: Maggid - Beginning
Source: Original