Source

Unknown

שִיר הַמַעֲלוֹת, בְשוב יְיָ אֶת שִיבַת צִיוֹן, הָיִינו כְחלְֹמִים. אָז יִמָלֵא שְחוֹק פִינו ולְשוֹנֵנו רִנָה, אָז יאֹמְרו בַגוֹיִם, הִגְדִיל יְיָ לַעֲשוֹת עִם אֵלֶה. הִגְדִיל יְיָ לַעֲשוֹת עִמָנו, הָיִינו שְמֵחִים. שובָה יְיָ אֶת שְבִיתֵנו, כַאֲפִיקִים בַנֶגֶב. הַזרְֹעִים בְדִמְעָה בְרִנָה יִקְצרֹו. הָלוֹךְ יֵלֵךְ ובָכהֹ נשֵֹא מֶשֶךְ הַזָרַע, באֹ יָבאֹ בְרִנָה נשֵֹא אֲלֻמתָֹיו 

תְהִלַת יְיָ יְדַבֶר פִי, וִיבָרֵךְ כָל בָשָר שֵם קָדְשוֹ לְעוֹלָם וָעֶד. וַאֲנַחְנו נְבָרֵךְ יָה מֵעַתָה וְעַד עוֹלָם הַלְלויָה. הוֹדו לַייָ כִי טוֹב כִי לְעוֹלָם חַסְדוֹ. מִי יְמַלֵל גְבורוֹת יְיָ יַשְמִיעַ כָל תְהִלָתוֹ.

Include parenthesis when there is a minyan present

Leader

רַבוֹתַי נְבָרֵךְ.

Participants

יְהִי שֵם יְיָ מְברָֹךְ מֵעַתָה וְעַד עוֹלָם.

Leader

יְהִי שֵם יְיָ מְברָֹךְ מֵעַתָה וְעַד עוֹלָם. בִרְשות מָרָנָן וְרַבָנָן וְרַבוֹתַי נְבָרֵך (אֱלֹהֵינו) שֶאָכַלְנו מִשֶלוֹ.

Participants

בָרוךְ (אֱלֹהֵינו) שֶאָכַלְנו מִשֶלוֹ ובְטובוֹ חָיִינו.

Leader

בָרוךְ )אֱלֹהֵינו( שֶאָכַלְנו מִשֶלוֹ ובְטובוֹ חָיִינו.

All together

בָרוךְ הוא ובָרוך שְמוֹ. בָרוךְ אַתָה יְיָ, אֱלֹהֵינו מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הַזָן אֶת הָעוֹלָם כֻלוֹ בְטובוֹ בְחֵן בְחֶסֶד ובְרַחֲמִים הוא נוֹתֵן לֶחֶם לְכָל בָשָר, כִי לְעוֹלָם חַסְדוֹ. ובְטובוֹ הַגָדוֹל תָמִיד לֹא חָסַר לָנו וְאַל יֶחְסַר לָנו מָזוֹן לְעוֹלָם וָעֶד. בַעֲבור שְמוֹ הַגָדוֹל כִי הוא אֵל זָן ומְפַרְנֵס לַכלֹ ומֵטִיב לַכלֹ ומֵכִין מָזוֹן לְכָל בְרִיוֹתָיו אֲשֶר בָרָא. בָרוךְ אַתָה יְיָ, הַזָן אֶת הַכלֹ. 

נוֹדֶה לְךָ יְיָ אֱלֹהֵינו עַל שֶהִנְחַלְתָ לַאֲבוֹתֵינו אֶרֶץ חֶמְדָה טוֹבָה ורְחָבָה, וְעַל שֶהוֹצֵאתָנו יְיָ אֱלֹהֵינו מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם ופְדִיתָנו מִבֵית עֲבָדִים, וְעַל בְרִיתְךָ שֶחָתַמְתָ בִבְשָרֵנו, וְעַל תוֹרָתְךָ שֶלִמַדְתָנו, וְעַל חֻקֶיךָ שֶהוֹדַעְתָנו, וְעַל חַיִים חֵן וָחֶסֶד שֶחוֹנַנְתָנו, וְעַל אֲכִילַת מָזוֹן שָאַתָה זָן ומְפַרְנֵס אוֹתָנו תָמִיד בְכָל יוֹם ובְכָל עֵת ובְכָל שָעָה. 

וְעַל הַכלֹ יְיָ אֱלֹהֵינו אֲנַחְנו מוֹדִים לָךְ ומְבָרְכִים אוֹתָךְ יִתְבָרַךְ שִמְךָ בְפִי כָל חַי תָמִיד לְעוֹלָם וָעֶד. כַכָתוב, וְאָכַלְתָ וְשָבָעְתָ ובֵרַכְתָ אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטבָֹה אֲשֶר נָתַן לָךְ. בָרוךְ אַתָה יְיָ, עַל הָאָרֶץ וְעַל הַמָזוֹן. 

רחֶַם נָא יְיָ אֱלֹהֵינו עַל יִשְרָאֵל עַמֶךָ וְעַל יְרושָלַיִם עִירֶךָ וְעַל צִיוֹן מִשְכַן כְבוֹדֶךָ וְעַל מַלְכות בֵית דָוִד מְשִיחֶךָ וְעַל הַבַיִת הַגָדוֹל וְהַקָדוֹש שֶנִקְרָא שִמְךָ עָלָיו. אֱלֹהֵינו אָבִינו רְעֵנו זונֵנו פַרְנְסֵנו וְכַלְכְלֵנו וְהַרְוִיחֵנו וְהַרְוַח לָנו יְיָ אֱלֹהֵינו מְהֵרָה מִכָל צָרוֹתֵינו. וְנָא אַל תַצְרִיכֵנו יְיָ אֱלֹהֵינו לֹא לִידֵי מַתְנַת בָשָר וָדָם וְלֹא לִידֵי הַלְוָאָתָם, כִי אִם לְיָדְךָ הַמְלֵאָה הַפְתוחָה הַקְדוֹשָה וְהָרְחָבָה, שֶלא נֵבוֹש וְלֹא נִכָלֵם לְעוֹלָם וָעֶד.

On Shabbat

רְצהֵ וְהַחֲלִיצֵנו יְיָ אֱלֹהֵינו בְמִצְוֹתֶיךָ ובְמִצְוַת יוֹם הַשְבִיעִי הַשַבָת הַגָדוֹל וְהַקָדוֹש הַזֶה. כִי יוֹם זֶה גָדוֹל וְקָדוֹש הוא לְפָנֶיךָ לִשְבָת בוֹ וְלָנוחַ בוֹ בְאַהֲבָה כְמִצְוַת רְצוֹנֶךָ. ובִרְצוֹנְךָ הָנִיחַ לָנו יְיָ אֱלֹהֵינו שֶלֹא תְהֵא צָרָה וְיָגוֹן וַאֲנָחָה בְיוֹם מְנוחָתֵנו. וְהַרְאֵנו יְיָ אֱלֹהֵינו בְנֶחָמַת צִיוֹן עִירֶךָ ובְבִנְיַן יְרושָלַיִם עִיר קָדְשֶךָ כִי אַתָה הוא בַעַל הַיְשועוֹת ובַעַל הַנֶחָמוֹת. 

אֱלֹהֵינו וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינו, יַעֲלֶה וְיָבאֹ וְיַגִיעַ וְיֵרָאֶה וְיֵרָצֶה וְיִשָמַע וְיִפָקֵד וְיִזָכֵר זִכְרוֹנֵנו ופִקְדוֹנֵנו, וְזִכְרוֹן אֲבוֹתֵינו, וְזִכְרוֹן מָשִיחַ בֶן דָוִד עַבְדֶךָ ,וְזִכְרוֹן יְרושָלַיִם עִיר קָדְשֶךָ, וְזִכְרוֹן כָל עַמְךָ בֵית יִשְרָאֵל לְפָנֶיךָ, לִפְלֵטָה לְטוֹבָה לְחֵן ולְחֶסֶד ולְרַחֲמִים, לְחַיִים ולְשָלוֹם בְיוֹם חַג הַמַצוֹת הַזֶה. זָכְרֵנו יְיָ אֱלֹהֵינו בוֹ לְטוֹבָה ופָקְדֵנו בוֹ לִבְרָכָה וְהוֹשִיעֵנו בוֹ לְחַיִים. ובִדְבַר יְשועָה וְרַחֲמִים חוס וְחָנֵנו וְרַחֵם עָלֵינו וְהוֹשִיעֵנו, כִי אֵלֶיךָ עֵינֵינו, כִי אֵל מֶלֶךְ חַנון וְרַחום אָתָה. 

ובְנֵה יְרושָלַיִם עִיר הַקדֶֹש בִמְהֵרָה בְיָמֵינו. בָרוךְ אַתָה יְיָ, בוֹנֵה בְרַחֲמָיו יְרושָלָיִם. אָמֵן. 

בָרוךְ אַתָה יְיָ, אֱלֹהֵינו מֶלֶךְ הָעוֹלָם, הָאֵל אָבִינו מַלְכֵנו אַדִירֵנו בוֹרְאֵנו גאֲֹלֵנו יוֹצְרֵנו קְדוֹשֵנו קְדוֹש יַעֲקבֹ, רוֹעֵנו רוֹעֵה יִשְרָאֵל הַמֶלֶךְ הַטוֹב וְהַמֵטִיב לַכלֹ שֶבְכָל יוֹם וָיוֹם הוא הֵטִיב הוא מֵטִיב הוא יֵיטִיב לָנו. הוא גְמָלָנו הוא גוֹמְלֵנו הוא יִגְמְלֵנו לָעַד לְחֵן ולְחֶסֶד ולְרַחֲמִים ולְרֶוַח הַצָלָה וְהַצְלָחָה בְרָכָה וִישועָה נֶחָמָה פַרְנָסָה וְכַלְכָלָה וְרַחֲמִים וְחַיִים וְשָלוֹם וְכָל טוֹב, ומִכָל טוב לְעוֹלָם אַל יְחַסְרֵנו.  

הרָחַמֲן הוא יִמְלֹךְ עָלֵינו לְעוֹלָם וָעֶד.

הָרַחֲמָן הוא יִתְבָרַךְ בַשָמַיִם ובָאָרֶץ. 

הָרַחֲמָן הוא יִשְתַבַח לְדוֹר דוֹרִים וְיִתְפָאַר בָנו לָעַד ולְנֵצַח נְצָחִים וְיִתְהַדַר בָנו לָעַד ולְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים. 

הָרַחֲמָן הוא יְפַרְנְסֵנו בְכָבוֹד. 

הָרַחֲמָן הוא יִשְבר עֻלֵנו מֵעַל צַוָארֵנו וְהוא יוֹלִיכֵנו קוֹמְמִיות לְאַרְצֵנו. 

הָרַחֲמָן הוא יִשְלַח לָנו בְרָכָה מְרֻבָה בַבַיִת הַזֶה וְעַל שֻלְחָן זֶה שֶאָכַלְנו עָלָיו. 

הָרַחֲמָן הוא יִשְלַח לָנו אֶת אֵלִיָהו הַנָבִיא זָכור לַטוֹב וִיבַשֶר לָנו בְשוֹרוֹת טוֹבוֹת יְשועוֹת וְנֶחָמוֹת. 

הָרַחֲמָן הוא יְבָרֵךְ אֶת

For one’s parents

אָבִי מוֹרִי (בַעַל הַבַיִת הַזֶה) וְאֶת אִמִי מוֹרָתִי (בַעֲלַת הַבַיִת הַזֶה), אוֹתָם וְאֶת בֵיתָם וְאֶת זַרְעָםוְאֶת כָל אֲשֶר לָהֶם,

For one’s family

אוֹתִי וְאֶת אִשְתִי/בַעֲלִי/זַרְעִי וְאֶת כָל אֲשֶר לִי,

For one’s hosts

בַעַל הַבַיִת הַזֶה וְאֶת בַעֲלַת הַבַיִת הַזֶה, אוֹתָם וְאֶת בֵיתָם וְאֶת זַרְעָם וְאֶת כָל אֲשֶר לָהֶם,

For all others

וְאֶת כָל הַמְסֻבִין כַאן,  אוֹתָנו וְאֶת כָל אֲשֶר לָנו, כְמוֹ שֶנִתְבָרְכו אֲבוֹתֵינו אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקבֹ בַכלֹ מִכלֹ כלֹ, כֵן יְבָרֵךְ אוֹתָנו כֻלָנו יַחַד בִבְרָכָה שְלֵמָה, וְנאֹמַר אָמֵן בַמָרוֹם יְלַמְדו עֲלֵיהֶם וְעָלֵינו זְכות שֶתְהֵא לְמִשְמֶרֶת שָלוֹם. וְנִשָא בְרָכָה מֵאֵת יְיָ וצְדָקָה מֵאֱלֹהֵי יִשְעֵנו. וְנִמְצָא חֵן וְשֵכֶל טוֹב בְעֵינֵי אֱלֹהִים וְאָדָם

On Shabbat

הָרַחֲמָן הוא יַנְחִילֵנו יוֹם שֶכֻלוֹ שַבָת ומְנוחָה לְחַיֵי הָעוֹלָמִים. 

הָרַחֲמָן הוא יַנְחִילֵנו יוֹם שֶכֻלוֹ טוֹב.

Some add the following

הָרַחֲמָן הוא יְבָרֵךְ אֶת כָל אֲחֵנו בְנֵי יִשְרָאֵל הַנְתונִים בְצָרָה, וְיוֹצִיאֵם מֵאֲפֵלָה לְאוֹרָה. 

הָרַחֲמָן הוא יְבָרֵךְ אֶת מְדִנַת יִשְרָאֵל, רֵאשִית צְמִיחַת גְאֻלָתֵנו. 

הָרַחֲמָן הוא יְבָרֵךְ אֶת חַיָלֵי צְבָא הֲגַנָה לְיִשְרָאֵל, וְיָגֵן עֲלֵיהֶם. 

הָרַחֲמָן הוא יְבָרֵךְ אֶת מְדִנַת הַזאתֹ, וְאֶת חַיָלֶיהָ, וְיָגֵן עֲלֵיהֶם. 

הָרַחֲמָן הוא יַשְכְין שָלוֹם בֵין בְנֵי יַעֲקבֹ ובְנֵי יִשְמָעֵאל. 

הָרַחֲמָן הוא יְזַכֵנו לִימוֹת הַמָשִיחַ ולְחַיֵי הָעוֹלָם הַבָא. 

מִגְדוֹל יְשועוֹת מַלְכוֹ וְעשֶֹה חֶסֶד לִמְשִיחוֹ לְדָוִד ולְזַרְעוֹ עַד עוֹלָם. 

עשֶֹה שָלוֹם בִמְרוֹמָיו הוא יַעֲשֶה שָלוֹם עָלֵינו וְעַל כָל יִשְרָאֵל, וְאִמְרו אָמֵן. יְראו אֶת יְיָ קְדשָֹיו כִי אֵין מַחְסוֹר לִירֵאָיו. כְפִירִים רָשו וְרָעֵבו וְדרְֹשֵי יְיָ לֹא יַחְסְרו כָל טוֹב. הוֹדו לַייָ כִי טוֹב כִי לְעוֹלָם חַסְדוֹ. פוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ ומַשְבִיעַ לְכָל חַי רָצוֹן. בָרוךְ הַגֶבֶר אֲשֶר יִבְטַח בַייָ וְהָיָה יְיָ מִבְטַחוֹ. נַעַר הָיִיתִי גַם זָקַנְתִי וְלֹא רָאִיתִי צַדִיק נֶעֱזָב וְזַרְעוֹ מְבַקֶש לָחֶם. יְיָ עזֹ לְעַמוֹ יִתֵן יְיָ יְבָרֵךְ אֶת עַמוֹ בַשָלוֹם.


haggadah Section: Bareich
Source: Traditional