בריך רחמנא 
מלכא דעלמא 
מריה דהאי פיתא 

Brikh raḥamana 
Malka d'alma 
Ma'arey d'hi (oh!) pita 
 

Thank you (x3)

For this beautiful food 

May it nourish us 

To build a world that's whole


haggadah Section: Nirtzah
Source: Adaptation from Batya Levine