בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר

קִדְשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל נְטִילַת יָדַיִם.

Barukh atah Adonai, Eloheinu, melekh ha-olam

asher kidishanu b'mitz'votav v'tzivanu

al n'tilat yadayim.

Blessed are You, Lord, our God, King of the Universe Who has sanctified us with His commandments and commanded us concerning washing of hands.


haggadah Section: Rachtzah
Source: original