בשנה הבאה (Bashana Haba'ah)

בשנה הבאה נשב על המרפסת

ונספור ציפורים נודדות

ילדים בחופשה ישחקו תופסת

בין הבית לבין השדות

Bashana habaa neshev al hamirpeset

Venispor tziporim nodedot

Yeladim bechufsha yesachaku tofeset

Bein habait levein hasadot

עוד תראה, עוד תראה

כמה טוב יהיה

בשנה, בשנה הבאה

Od tire, od tire

Kama tov ihye

Bashana, bashana habaa

ענבים אדומים יבשילו עד הערב

ויוגשו צוננים לשולחן

ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך

עיתונים ישנים וענן

Anavim adumim yavshilu ad haerev

Veyugshu tzonenim lashulchan

Veruchot redumim is'u el em haderech

Itonim yeshanim veanan

עוד תראה, עוד תראה

Od tire, od tire...

בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים

מול האור הניגר הלבן

אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים

והשמש תזרח בתוכן

Bashana habaa nifros kapot yadaim

Mul haor hanigar halavan

Anafa levana tifros baor knafaim

Vehashemesh tizrach betochan

עוד תראה, עוד תראה
Od tire, od tire...

Next Year

Next year we'll sit on our porch

And we'll count migrating birds

Kids on a holiday will play Tag

Between the house and the fields

You will see, you will see

How good it will be

Next, next year

Red grapes will ripe till the evening

And will be served chilled to the table

And sleepy winds will carry over the highway

Some old newspapers and a cloud

You will see, you will see

Next year we'll spread our palms

Against the white flowing light

A white heron will spread its wings in the light

And the sun will shine in them

You will see, you will see


haggadah Section: Conclusion