עֲבָדִים הָיִינו לְפַרְעהֹ בְמִצְרָיִם, וַיוֹצִיאֵנו יי אֱלֹהֵינו מִשָם בְיָד חֲזָקָה ובִזְרוֹעַ נְטויָה. וְאִלו לֹא הוֹצִיא הַקָדוֹש בָרוךְ הוא אֶת אֲבוֹתֵינו מִמִצְרָיִם, הֲרֵי אָנו ובָנֵינו ובְנֵי בָנֵינו מְשֻעְבָדִים הָיִינו לְפַרְעהֹ בְמִצְרָיִם. וַאֲפִילו כֻלָנו חֲכָמִים, כֻלָנו נְבוֹנִים, כֻלָנו זְקֵנִים, כֻלָנו יוֹדְעִים אֶת הַתוֹרָה, מִצְוָה עָלֵינו לְסַפֵר בִיצִיאַת מִצְרַיִם. וְכָל הַמַרְבֶה לְסַפֵר בִיצִיאַת מִצְרַיִם הֲרֵי זֶה מְשֻבָח.  


haggadah Section: Maggid - Beginning
Source: Unknown