ADIR HU (MIGHTY IS GOD)


Adir hu, adir hu
Yivneh veito bekarov,
Bimheirah, bimheirah,
Beyameinu beka'rov.

Ehl benei, Ehl benei
Benei veit-cha beka'arov.

Bachur hu, gadol hu, dagul hu 

Yivneh veito bekarov,
Bimheirah, bimheirah,
Beyameinu beka'rov.

Ehl benei, Ehl benei
Benei veit-cha beka'arov.

Hadur hu, vatik hu, zakai hu 

Bachur hu, gadol hu, dagul hu 

Yivneh veito bekarov,
Bimheirah, bimheirah,
Beyameinu beka'rov.

Ehl benei, Ehl benei
Benei veit-cha beka'arov.

Chassid hu, tahor hu, yachid hu 

Hadur hu, vatik hu, zakai hu 

Bachur hu, gadol hu, dagul hu 

Yivneh veito bekarov,
Bimheirah, bimheirah,
Beyameinu beka'rov.

Ehl benei, Ehl benei
Benei veit-cha beka'arov.

AND LET'S JUST JUMP TO THE END -- All together...

Kabir hu, lamud hu, melech hu 

Nora hu, sagiv hu, iizuz hu 

Podeh hu, tzadik hu, kadosh hu

Rachum hu, shaddai hu, takif hu

Chassid hu, tahor hu, yachid hu 

Hadur hu, vatik hu, zakai hu 

Bachur hu, gadol hu, dagul hu 

Yivneh veito bekarov,
Bimheirah, bimheirah,
Beyameinu beka'arov.
Ehl benei, Ehl benei
Benei veit-cha beka'arov!


haggadah Section: Songs