Ma Neeshtana ha-laila ha-zeh meekol ha-laylot?

Sheh-bichol ha-laylot anoo ochleem chametz oo-matzah.

Halailah hazeh chametz oomatz.

Sheh-bi'chol ha-laylot anoo ochleem sheh-ar yerakot.

Ha-lailah hazeh maror.

Sheh-bi'chol ha-laylot ayn anoo mat-bee- leen afeeloo pa-am echad.

Ha-laila hazeh sh'tay pi-ameem.

Sheh- bi'chol ha-laylot anoo ochleem bayn yoshveen oo-bayn misoobeen.

Ha-laila hazeh koolanoo misooveen.


haggadah Section: -- Four Questions