בָּרוּךְ הַמָּקוֹם, בָּרוּךְ הוּא. בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, בָּרוּךְ הוּא. כְּנֶגֶד אַרְבָּעָה בָנִים דִּבְּרָה תּוֹרָה . אֶחָד חָכָם, וְאֶחָד רָשָׁע, וְאֶחָד תָּם, וְאֶחָד שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִשְׁאוֹל

Baruch hamakom, baruch hu. Baruch shenatan torah l'amo yisra-eil, baruch hu. K'neged arba-ah vanim dib'rah torah. Echad chacham, v'echad rasha, v'echad tam, v'echad she-eino yodei-a lishol

The Torah speaks of four types of children: one is wise, one is wicked, one is simple, and one does not know how to ask.

La Torá habla de cuatro tipos de niños: uno es sabio, uno es malo, uno es simple y uno no sabe cómo preguntar.

חָכָם מָה הוּא אוֹמֵר? מַה הָעֵדוֹת וְהַחֻקִּים וְהַמִשְׁפָּטִים אֲשֶׁר צִוָּה יי אֱלֹהֵינוּ אֶתְכֶם? וְאַף אַתָּה אֱמָר לוֹ כְּהִלְכוֹת הַפֶּסַח: אֵין מַפְטִירִין אַחַר הַפֶּסַח אֲפִיקוֹמָן.

Chacham mah hu omeir? Mah ha-eidot v'hachukim v'hamishpatim, asher tzivah Adonai Eloheinu etchem? V'af atah emor lo k'hilchot hapesach. Ein maftirin achar hapesach afikoman.

The Wise One asks: "What is the meaning of the laws and traditions God has commanded?" (Deuteronomy 6:20) You should teach him all the traditions of Passover, even to the last detail.

El Sabio pregunta: "¿Cuál es el significado de las leyes y tradiciones que Dios ha ordenado?" (Deuteronomio 6:20) Debes enseñarle todas las tradiciones de la Pascua, hasta en el último detalle.

רָשָׁע מָה הוּא אוֹמֵר? מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם? לָכֶם - וְלֹא לוֹ. וּלְפִי שֶׁהוֹצִיא אֶת עַצְמוֹ מִן הַכְּלָל כָּפַר בְּעִקָּר. וְאַף אַתָּה הַקְהֵה אֶת שִנָּיו וֶאֱמֹר לוֹ: בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה יי לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם. לִי - וְלֹא לוֹ. אִילּוּ הָיָה שָׁם, לֹא הָיָה נִגְאָל

Rasha, mah hu omer? Mah ha-avodah ha-zot lachem? Lachem v’lo lo. Ul'fi shehotzi et atzmo min hak'lal, kafar ba-ikar. V'af atah hakheih et shinav, ve-emor lo. Ba-avur zeh, asah Adonai li, b'tzeiti mimitzrayim, li v'lo lo. Ilu hayah sham, lo hayah nigal.

The Wicked One asks: "What does this ritual mean to you?" (Exodus 12:26) By using the expression "to you" he excludes himself from his people and denies God. Shake his arrogance and say to him: "It is because of what the Lord did for me when I came out of Egypt..." (Exodus 13:8) "For me" and not for him -- for had he been in Egypt, he would not have been freed.

El malvado pregunta: "¿Qué significa este ritual para ti?" (Éxodo 12:26) Al usar la expresión "para ti", se excluye de su pueblo y niega a Dios. Sacude su arrogancia y dile: "Es por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto ..." (Éxodo 13: 8) "Para mí" y no por él, porque él había estado en Egipto, no habría sido liberado.

תָּם מָה הוּא אוֹמֵר? מַה זֹּאת? וְאָמַרְתָּ אֵלָיו: בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ יי מִמִּצְרָיִם, מִבֵּית עֲבָדִים

Tam mah hu omeir? Mah zot? V'amarta eilav. B'chozek yad hotzi-anu Adonai mimitzrayim mibeit avadim.

The Simple One asks: "What is all this?" You should tell him: "It was with a mighty hand that the Lord took us out of Egypt, out of the house of bondage."

El Simple One pregunta: "¿Qué es todo esto?" Debes decirle: "Fue con mano poderosa que el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud".

ושֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִשְׁאוֹל - אַתְּ פְּתַח לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיוֹם הַהוּא לֵאמֹר, בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה יי לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם

V'she-eino yodei-a lishol, at p'tach lo. Shene-emar. V'higadta l'vincha, bayom hahu leimor. Ba-avur zeh asah Adonai li, b'tzeiti mimitzrayim.

As for the One Who Does Not Know How To Ask, you should open the discussion for him, as it is written: "And you shall explain to your child on that day, 'It is because of what the Lord did for me when I came out of Egypt." (Exodus 13:8)

En cuanto a Aquel que no sabe cómo preguntar, usted debe abrir la discusión para él, tal como está escrito: "Y le explicará a su hijo ese día: 'Es por lo que el Señor hizo por mí cuando yo salió de Egipto ". (Éxodo 13: 8)


haggadah Section: -- Four Children