ונאמר לפניו שירה חדשה
הללויה

V'nomar l'fanav shirah khadashah
Halleluyah

We will sing before God a new song
Halleluyah

הללויה הללויה 
הללו עבדי יי

הללויה הללויה 
הללו את שם יי

Halleluyah, Halleluyah
Hallelu avdey Adonai

Halleluyah, Halleluyah
Hallelu et sheym Adonai

Halleluyah
All who serve God
Praise the name of God


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu
Source: Traditional