בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶה

Let us recite the Shehechiyanu Prayer thanking God that we have come together for this Seder: Thank you God for bringing us to this time and place! Baruch Ata Adonay Elohenu Melech Ha-olam, She-hechiyanu, V’kimanu, V’heegianu, La’zman hazeh.

[ First Seder night only ]


haggadah Section: Kadesh
Source: https://rabbiyonah.files.wordpress.com/2013/03/10minutehaggadah1.pdf