בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל אֲכִילַת מַצָּה.

Blessed is the maker of bread. Blessed is God who commanded us to eat Matzah! Baruch ata adonai eloheinu melech ha olam, ha motzi lechem min haaretz, Baruch ata adonai eloheinu melech haolam asher kidshanu b mitzvotav v tzivanu al achilat matzah.

[ ∆ everyone eat matzah ]


haggadah Section: Motzi-Matzah
Source: https://rabbiyonah.files.wordpress.com/2013/03/10minutehaggadah1.pdf