בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתַָיו וְצִוָּֽנוּ עַל אֲכִילַת מַצָּה

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu al achilat matzah.

We praise the Source, Ruler of the Universe, who made us holy through our sacred imperatives, commanding us to eat matzah.


haggadah Section: Motzi-Matzah