בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, borei p’ree hagafen.

We praise God, Ruler of Everything, who creates the fruit of the vine.

We praise God, Ruler of Everything, who chose us from all peoples and languages, and sanctified us with commandments, and lovingly gave to us special times for happiness, holidays and this time of celebrating the Holiday of Matzah, the time of liberation, reading our sacred stories, and remembering the Exodus from Egypt. For you chose us and sanctified us among all peoples. And you have given us joyful holidays. We praise God, who sanctifies the people of Israel and the holidays.

בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם,
שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam,
she-hechiyanu v’key’manu v’higiyanu lazman hazeh.

We praise God, Ruler of Everything,
who has kept us alive, raised us up, and brought us to this happy moment.

Drink the first glass of wine!


haggadah Section: Kadesh