.כל שנה יש לנו סדר קצר מסת׳׳ם ב10 בערב אנחנו תמיד אוכלים בשר


haggadah Section: Introduction