.המשפחה שלי קוראת מההגדה של bje כל שנה יש לנו סדר קצר מסת׳׳ם ב10 בערב אנחנו תמיד אוכלים בשר  


haggadah Section: Introduction