פסח הוא חג מאוד מיוחד. בפסח אנחנו חוגגים שבני ישראל יצאו ממצרים, הם רק יכלו לאכול רק מצות כי זה תפח מהר. אז אנחנו רק אוכלים מצה ואוכל שאין בו חמץ. לפעמים המשפחה עושה משהו מיוחד והמשפחה שלי עושים הצגה של פסח. בהגדה שלי יש אחד מי יודע כי המשפחה שלי שרים אחד מי יודע כל שנה. גם בהגדה שלי יש תמונה של כרפס כי אני רוצה להראות איך טובלים את הכרפס במי מל


haggadah Section: Introduction