כוס שלישי

כוס נחמה נישא

לשלום ישראל

ולשלום העולם.

יהי שלום בחילנו,

שלוה באהלינו

לחיים ולשלום!

 

The third cup

We raise a cup of consolation

To the peace of Israel

And the peace of the world.

Let there be peace in our strength,

Tranquility in our homes

To life and to peace!

L'Chaim UleShalom


haggadah Section: Bareich
Source: http://www.zchor.org/pesach/pesach.html#shalom