כוס שני

נישא

לשלום מדינת ישראל,

לביטחונה,

לשלום בנינו

ובנותינו

העומדים

על משמר גבולותיה,

לחיים ולשלום!

The Second Cup

We dedicate this cup

To the peace

Of the State of israel,

And to its security,

To the safety of

Our sons and daughters

Guarding its borders,

To life, to peace!


haggadah Section: -- Cup #2 & Dayenu
Source: http://www.zchor.org/pesach/pesach.html#shalom