כוס רביעי!

כוס ברכה נישא לנו ולבנינו

ולכל מעשה ידינו

לפרי האדמה ולתנובת האדם,

ליום העמל ולחיי השיתוף,

לחיים ולברכה!

 

Fourth Cup

We raise this cup

To our comrades,

And to our children,

To the ftuiy of the Land,

And the fruits of our toil,

To the creativity of man,

And to our common effort.

To life and its abundance

L'Chaim Ul'vracha


haggadah Section: Hallel
Source: http://www.zchor.org/pesach/pesach.html#shalom