כוס ראשון

כוס ישועות נישא ליציאת ישראל.

משיעבוד לחרות,

מגולה לגאולה,

לחיים ולישועה!

 

The First Cup

A cup of deliverance we raise

To commemorate the exodus from Egypt,

From subservience to freedom,

From dispersion to redemption,

To life and deliverance!


haggadah Section: Kadesh
Source: http://www.zchor.org/pesach/pesach.html#shalom