חַד גַדְיָא 

חַד גַּדְיָא חַד גַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא כַלְבָּא ,וְנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא חוּטְרָא, וְהִכָּה לְכַלְבָּא

דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא נוּרָא, וְשָׂרַף לְחוּטְרָא

דְּהִכָּה לְכַלְבָּא ,דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא מַיָּא, וְכָבָה לְנוּרָא

דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא ,דְּהִכָּה לְכַלְבָּא

דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא תוֹרָא, וְשָׁתָה לְמַיָּא

דְּכָבָה לְנוּרָא ,דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא

דהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט, וְשָׁחַט לְתוֹרָא

דְּשָׁתָה לְמַיָּא ,דְּכָבָה לְנוּרָא

דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא

דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת, וְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט

דְּשָׁחַט לְתוֹרָא,דְּשָׁתָה לְמַיָּא

דְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא

דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

וְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת ,דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט

דְּשָׁחַט לְתוֹרָא, דְּשָׁתָה לְמַיָּא

דְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא

דְּהִכָּה לְכַלְבָּא ,דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא,

One little goat

One little goat, one little goat

Which my father bought for two zuzim*

One little goat, one little goat

The cat came, and ate the goat

Which my father bought for two zuzim

One little goat, one little goat

The dog came, and bit the cat, that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim

One little goat, one little goat

The mother with stick came, and beat the dog

that bit the cat, that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim

One little goat, one little goat

The fire came, and burned the stick

that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat

The water came, and extinguished the fire,

that burned the stick, that beat the dog

that bit the cat, that ate the goat

Which my father bought for two zuzim

One little goat, one little goat

The ox came, and drank the water,

that extinguished the fire, that burned the stick,

that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim.

One little goat, one little goat

The slaughterer (Shohet) came, and killed the ox,

that drank the water, that extinguished the fire

that burned the stick, that beat the dog,

that bit the cat, that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim

One little goat, one little goat

The angel of death came, and slew the slaughterer,

who killed the ox, that drank the water

that extinguished the fire, that burned the stick

that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim

One little goat, one little goat

Then came the Holy One, Blessed be He

and smote the angel of death, who slew the slaughterer

who killed the ox, that drank the water

that extinguished the fire, that burned the stick

that beat the dog, that bit the cat, that ate the goat,

Which my father bought for two zuzim

One little goat, one little goat

  •  
  •  
  •  

חַד גַדְיָא 

חַד גַּדְיָא חַד גַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא כַלְבָּא ,וְנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא חוּטְרָא, וְהִכָּה לְכַלְבָּא

דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא נוּרָא, וְשָׂרַף לְחוּטְרָא

דְּהִכָּה לְכַלְבָּא ,דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא מַיָּא, וְכָבָה לְנוּרָא

דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא ,דְּהִכָּה לְכַלְבָּא

דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא תוֹרָא, וְשָׁתָה לְמַיָּא

דְּכָבָה לְנוּרָא ,דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא

דהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט, וְשָׁחַט לְתוֹרָא

דְּשָׁתָה לְמַיָּא ,דְּכָבָה לְנוּרָא

דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא

דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת, וְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט

דְּשָׁחַט לְתוֹרָא,דְּשָׁתָה לְמַיָּא

דְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא

דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

וְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת ,דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט

דְּשָׁחַט לְתוֹרָא, דְּשָׁתָה לְמַיָּא

דְּכָבָה לְנוּרָא, דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא

דְּהִכָּה לְכַלְבָּא ,דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא,


haggadah Section: Songs