Ha lachma, ha lachma anya, di’achaloo, achaloo avahatana, be’ara be'ara de’meetzrayeem (2x). Kol dichfeen yay-tay vi’yachool, kol deetzreech yay-tay viyeesfsach. Hashata hacha. Le’shana ha-ba-aa be’arah de’yeesrael. Hashata av’day, le’shana ha-ba'a be’nay be'nay choreen.


haggadah Section: Maggid - Beginning
Source: Haggadah