בָרוךְ הַמָקוֹם, בָרוךְ הוא. בָרוךְ שֶנָתַן תוֹרָה לְעַמוֹ יִשְרָאֵל, בָרוךְ הוא. כְנֶגֶד אַרְבָעָה בָנִים דִבְרָה תוֹרָה . אֶחָד חָכָם, וְאֶחָד רָשָע, וְאֶחָד תָם, וְאֶחָד שֶאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִשְאוֹל.  חָכָם מָה הוא אוֹמֵר? מַה הָעֵדוֹת וְהַחֻקִים וְהַמִשְפָטִים אֲשֶר צִוָה יי אֱלֹהֵינו אֶתְכֶם? וְאַף אַתָה אֱמָר לוֹ כְהִלְכוֹת הַפֶסַח: אֵין מַפְטִירִין אַחַר הַפֶסַח אֲפִיקוֹמָן. רָשָע מָה הוא אוֹמֵר? מָה הָעֲבדָֹה הַזאֹת לָכֶם? לָכֶם - וְלֹא לוֹ. ולְפִי שֶהוֹצִיא אֶת עַצְמוֹ מִן הַכְלָל כָפַר בְעִקָר. וְאַף אַתָה הַקְהֵה אֶת שִנָיו וֶאֱמרֹ לוֹ: בַעֲבור זֶה עָשָה יי לִי בְצֵאתִי מִמִצְרָיִם. לִי - וְלֹא לוֹ. אִילו הָיָה שָם, לֹא הָיָה נִגְאָל. תָם מָה הוא אוֹמֵר? מַה זאֹת? וְאָמַרְתָ אֵלָיו: בְחזֶֹק יָד הוֹצִיאָנו יי מִמִצְרָיִם, מִבֵית עֲבָדִים. וְשֶאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִשְאוֹל - אַתְ פְתַח לוֹ, שֶנֶאֱמַר: וְהִגַדְתָ לְבִנְךָ בַיוֹם הַהוא לֵאמרֹ, בַעֲבור זֶה עָשָה יי לִי בְצֵאתִי מִמִצְרָיִם


haggadah Section: -- Four Children
Source: Unknown