בְָּרוּךְ אַתָּה יְיָ, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, הַמּוֹצִיא לֶֽחֶם מִן הָאָֽרֶץ

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, hamotzi lechem min ha-aretz.

We praise you, Adonai, Sovereign of the Universe,
Who brings forth bread from the earth.

בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל אֲכִילַת מַצָּה

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech ha’olam, asher kidshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al achilat matzah.

We praise you, Adonai, Sovereign of the Universe, who hallows our lives through commandments,
who has commanded us regarding the eating of matzah.

Everyone eats a bite of the matzah.


haggadah Section: Motzi-Matzah
Source: Tanenhaus Haggadah